Samtale og supervision i Almen Praksis

Dialog

Velkommen i Selskab for Samtale og Supervision i Almen Praksis

Selskabets formål er at fremme forståelsen af læge- patientforholdets betydning  i konsultations processen og  den terapeutiske samtale, samt  at udbrede kendskab til supervision som del af det daglige arbejde i almen praksis.

Supervision er et redskab til at lette arbejdet sammen med patienterne og er med til at give os glæde ved det. I supervision arbejder vi med de relationer, der har betydning i det daglige arbejde i forhold til patienterne, kollegerne, personale m.m. Forståelse af relationens dynamik giver indsigt i og mulighed for håndtering af de emotionelle processer, der finder sted mellem læge og patient. Succesfuld behandling bygger på denne gensidige forståelse mellem læge og patient.
Samtalen som redskab er en af kernefunktionerne i almen praksis.
Supervision støtter  professionel udvikling, er en kvalitetssikring af eget arbejde og medvirker til at forebygge udbrændthed.

Vi arbejder for udbredelse af supervision som metode ved at uddanne supervisorer, ved dannelse af nye supervisionsgrupper, samt ved forskning.
Hvert år udbydes to seminarer, hvor der sættes fokus på samtalen og læge-patientrelationen.
Selskabets internationale navn er The Danish Balint Society opkaldt efter lægen og psykoanalytikeren Michael Balint, der dannede de første supervisionsgrupper for praktiserende læger med udgangspunkt i læge-patientrelationen.
Vi er medlem af Det Internationale Balintselskab (The International Balintfederation), der har medlemmer i 27 lande og arrangerer hhv. internationale kongresser og gruppelederseminarer hvert andet år.

 

Seminarer i supervision

Selskab for samtale og supervision i almen praksis annoncerer hermed den årlige optagelse af nye deltagere på supervisorseminarerne.

Seminarrækken består af 9 seminarer over 3 år, som vil kvalificere til supervision af kollegaer inkl. læger i fase-III af speciallæge-uddannelsen i almen medicin. Seminarerne tager udgangspunkt i psykoanalytisk tænkning og supervision. Teoretiske inspiratorer er Michael Balint og Torben Bendix. Hvert seminar har en tematisk overskrift, der veksles mellem korte teoretiske oplæg og supervision af supervision i små grupper. Litteratur (20-40 sider) bliver sendt ud til gennemlæsning før hvert seminar. Deltagerne skiftes til at bringe eget materiale til supervision og skiftes til at supervisere. Materialet kan være mundtlig case fremstilling, eller lyd-/videooptagelser. En international gæstelærer inviteres til det afsluttende seminar. I løbet af seminarerne støttes deltagerne til at etablere lokale supervisionsgrupper og et lokalt netværk. Seminarerne giver tid for teamet til ro og fordybelse, ligesom indslag af humor kan forekomme. Kursusbevis forudsætter 85 % deltagelse. Seminarerne er åbne for nye deltagere hvert år i november.

Målgruppe: Læger fra alle specialer er velkomne til at søge om optagelse på uddannelsen. Speciallæger i almen medicin skal have erfaring fra egen praksis i 5 år og fra deltagelse i supervisions gruppe i minimum 2år. Læger fra andre specialer skal have tilsvarende erfaring. Alle optages efter individuel vurdering.

Omfang: Seminarerne løber over 3 år med 3 internatkurser per år (november, februar og marts), i alt 9 seminarer, forløbende fra torsdag middag til lørdag middag.

Undervisere: På seminarerne vil der være 3 faste lærere:  Speciallæge i psykiatri, psykoanalytiker Tove Mathiesen, overlæge, speciallæge i almen medicin Erik Pedersen og speciallæger i almen medicin Torsten Fuglsang og Jørgen Strøbech. Gæstelærer på seminaret 21-23/3 2019: Læge Andrew Elder, London.

Tid: 1-3/11 2018, 31/1-2/2 2019 og 21-23/3 2019.

Sted: Liselund, Slagelse.

Pris per seminar inkl. overnatning og forplejning: For medlemmer af selskabet: 11.200 kr. For ikke-medlemmer 13.000 kr. Kursusafgift betales forud for 1 år. Prisstigning under forløbet kan forekomme. Der ydes tilskud fra Fonden for Almen Praksis.

Yderligere oplysninger: www.samtaleogsupervision.dk eller ved henvendelse til Jørgen Strøbech på e-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. .

Tilmelding: I år kan der optages 9 kursister, hvorfor tilmelding bør ske snarest og senest 20/9 2018 på e-mail til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Workshop med supervision af supervision

 

Workshop for supervisorer

den 23. november 2018 kl. 9-17 på Liselund, Slagelse

Til efterårets supervisionsworkshop har vi inviteret Lars Bo Jørgensen og Hanne Larsson, begge uddannede psykologer og supervisorer tilknyttet Institut for Gruppeanalyse (IGA). Dette ud fra et ønske om at have særligt fokus på gruppeprocesser. Vi ser på de dynamiske faktorer i individet, i supervisionsrelationen og i supervisionsgruppen. Disse faktorer kan både opleves og fungere som forstyrrende elementer og som kilder til informationen om supervisionsmaterialet og om supervisor/terapeut. Det betyder, at vi inddrager associationer, mentalisering, psykisk forsvar, parallel processer og det ubevidste. Metoden er nysgerrig undersøgelse, hypotesedannelse og refleksion.

Målgruppe: Alle, som er supervisorer for praktiserende læger og/eller uddannelseslæger.

Sted: Liselund ved Slagelse.

Nærmere oplysninger om program og tilmelding: Klik her