Velkommen i Selskab for Samtale og supervision i Almen Praksis

Dialog

Forårsseminar 2019

 

Fredag D. 5. APRIL 2019 kl.9.30-17.00 PÅ LISELUND I SLAGELSE


Forårsseminar med Børne- og ungdomspsykiater
Peter Ramsing

Temaet for seminaret er samtalen med barnet, den unge og familien

Peter Ramsing vil være oplægsholder om formiddagen omkring emnet. Herefter vil der være gruppediskussion og supervisionsgrupper.

Hvordan møder vi som læger barnet, den unge og familien og opnår en relation som kan bringe os i stand til at forstå, hvad det underliggende problem handler om. Hvornår og hvordan skal vi handle, når vi får kendskab til et barn- eller en ung´s mistrivsel?  Hvad er vores rolle i det?

Peter Ramsing er Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, overlæge på Center for Spiseforstyrrelser & Psykoterapeutisk overlæge, Børne- og ungdomspsykiatrisk Afdeling, Århus Universitetshospital.
Han er desuden Specialist og supervisor i psykoterapi
Diplomeret Gruppeanalytiker, IGA Oslo og Træningsanalytiker

Tid og sted: Fredag d.5.4.19 kl.9.30-17.15       
På Liselund Kursuscenter, Slotsalleen 44,         
 4200 Slagelse. Se www.liselund.dk                    
                                                                                  
Målgruppe: Praktiserende læger, uddan-         
nelseslæger til praksis eller psykiatri,                
supervisorer,  børnepsykiatere og psy-
kologer.

Pris: 2800 kr for medlemmer, 3200 kr for
Ikke-medlemmer, 1900 kr for yngre læger.

Tilmelding:  
til sekretær Annette Gehrs: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest d.5.3.19.
Skriv ”forårsseminar” i emnefeltet.
Betaling til SSSAP, reg. nr 6771 konto 6277531
i Lægernes bank med angivelse af deltagernavn

Jan-Helge Larsen Æresmedlem af Royal College of General Practitioners 2018

Jan-Helge Larsen Æresmedlem af Royal College of General Practitioners november 2018

Den 23. november 2018 modtog praktiserende læge Jan-Helge Larsen den store anerkendelse at blive æresmedlem af Royal College of General Practitioners (det engelske søsterselskab til vores DSAM). På billedet ses Jan-Helge Larsen (t.v.) i fuld ornat til ceremonien, hvor overrækkelsen fandt sted. Han ses på billedet med Mayur Lakhani - præsidenten for RCGP.

Jan-Helge Larsen modtog prisen for sin utrættelige indsats for at forbedre og udvikle konsultationsprocessen med fokus på læge-patient-realtionens betydning. Jan-Helge har gennem årtier arbejdet som praktiserende læge, været lektor i almen medicin ved Københavns Universitet, udgivet artikler, udviklet metoder til at bruge og supervisere video af konsultationer og holdt kurser inden for dette emne. Særligt kendt er måske Kalymnos-kurserne, som flere end 3.500 læger har deltaget i.

Et omdrejningspunkt i Jan-Helges arbejde er, at hvis man ikke finder ud af, hvorfor patienten egentlig kommer, kan man ikke hjælpe vedkommende godt nok. Han har over årene udviklet en model, der består af 5 kort, man kan "spille" med patienten. Kernen i Jan-Helges kortspil er, at man på kort tid får de relevante informationer, kan styre samtalen og samtidig undgå at arbejde unødigt meget. Noget, der er særligt vigtigt i en tid, hvor flere og flere opgaver skal fordeles i almen praksis på færre og færre hænder.

Selskab for Samtale og Supervision i Almen Praktis ønsker hermed Jan-Helge Larsen til lykke med æren!

Seminarer i supervision

Selskab for samtale og supervision i almen praksis annoncerer hermed den årlige optagelse af nye deltagere på supervisorseminarerne.

Seminarrækken består af 9 seminarer over 3 år, som vil kvalificere til supervision af kollegaer inkl. læger i fase-III af speciallæge-uddannelsen i almen medicin. Seminarerne tager udgangspunkt i psykoanalytisk tænkning og supervision. Teoretiske inspiratorer er Michael Balint og Torben Bendix. Hvert seminar har en tematisk overskrift, der veksles mellem korte teoretiske oplæg og supervision af supervision i små grupper. Litteratur (20-40 sider) bliver sendt ud til gennemlæsning før hvert seminar. Deltagerne skiftes til at bringe eget materiale til supervision og skiftes til at supervisere. Materialet kan være mundtlig case fremstilling, eller lyd-/videooptagelser. En international gæstelærer inviteres til det afsluttende seminar. I løbet af seminarerne støttes deltagerne til at etablere lokale supervisionsgrupper og et lokalt netværk. Seminarerne giver tid for teamet til ro og fordybelse, ligesom indslag af humor kan forekomme. Kursusbevis forudsætter 85 % deltagelse. Seminarerne er åbne for nye deltagere hvert år i november.

Målgruppe: Læger fra alle specialer er velkomne til at søge om optagelse på uddannelsen. Speciallæger i almen medicin skal have erfaring fra egen praksis i 5 år og fra deltagelse i supervisions gruppe i minimum 2år. Læger fra andre specialer skal have tilsvarende erfaring. Alle optages efter individuel vurdering.

Omfang: Seminarerne løber over 3 år med 3 internatkurser per år (november, februar og marts), i alt 9 seminarer, forløbende fra torsdag middag til lørdag middag.

Undervisere: På seminarerne vil der være 3 faste lærere:  Speciallæge i psykiatri, psykoanalytiker Tove Mathiesen, overlæge, speciallæge i almen medicin Erik Pedersen og speciallæger i almen medicin Torsten Fuglsang og Jørgen Strøbech. Gæstelærer på seminaret 21-23/3 2019: Læge Andrew Elder, London.

Tid: 1-3/11 2018, 31/1-2/2 2019 og 21-23/3 2019.

Sted: Liselund, Slagelse.

Pris per seminar inkl. overnatning og forplejning: For medlemmer af selskabet: 11.200 kr. For ikke-medlemmer 13.000 kr. Kursusafgift betales forud for 1 år. Prisstigning under forløbet kan forekomme. Der ydes tilskud fra Fonden for Almen Praksis.

Yderligere oplysninger: www.samtaleogsupervision.dk eller ved henvendelse til Jørgen Strøbech på e-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. .

Tilmelding: I år kan der optages 9 kursister, hvorfor tilmelding bør ske snarest og senest 20/9 2018 på e-mail til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.